Ważne informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kalendarz semestru letniego

Kalendarz roku szkolnego

Doradztwo zawodowe

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnejZebrania z rodzicami w semestrze letnim rok szkolny 2023/2024

________________________________________________________________________________________________________________

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku szkolnym 2023/2024

2.02.2024 – Bal Studniówkowy

2.05.2024

6, 7, 8, 9, 10, 13.05.2024 – Egzaminy maturalne

31.05.2024 – piątek po święcie Bożego Ciała

________________________________________________________________________________________________________________

Konto bankowe Rady Rodziców

34 1020 2629 0000 9802 0009 1009 PKO BP

kwota składki: 50 zł


W roku szkolnym 2023 / 2024 nie planuje się ubezpieczenia młodzieży.


Statut IV Liceum Ogólnokształcącego

Regulamin wycieczek


Wzory dokumentów

OŚWIADCZENIE (DEKLARACJA) O UCZĘSZCZANIU NA LEKCJE RELIGII / ETYKI
ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ
LEKCYJNYCH W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KIELCACH

Wzór usprawiedliwienia nieobecności

Wzór zwolnienia z lekcji

Karta zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Zgoda na udział w wycieczce

Oświadczenie o dochodach


PORADNIK DLA RODZICÓW

Bądźcie czujni
Walczcie o swoje dzieci
Nie lekceważcie sygnałów, które wysyłają
Pamiętajcie, że nowe środowisko to również nowe zagrożenie
Strzeżcie swoje dzieci przed używkami, a zwłaszcza tymi najgroźniejszymi, jakimi w ostatnim czasie są dopalacze

Uwaga: numer telefonu
Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej: 41 36 76 728


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W ramach w/w programu Biblioteka naszej Szkoły otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 15 tysięcy złotych na zakup lektur i nowości wydawniczych. Celem Programu jest promocja i wspieranie czytelnictwa młodzieży.

Czytanie jest umiejętnością niezbędną we współczesnym świecie