Ważne informacje

Statut IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Doradztwo zawodowe

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DOTYCZĄCY ZABEZPIECZENIA DZIECI PRZED SKUTKAMI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Spotkania z Rodzicami w semestrze letnim

Rok szkolny 2019/2020

18 marca 2020 (środa)
20 maja 2020 (środa)Konto bankowe Rady Rodziców

34 1020 2629 0000 9802 0009 1009 PKO BP

kwota składki: 50 zł


Ubezpieczenie młodzieży w roku szkolnym 2019/2020

COLONNADE Insurance S.A.

polisa nr 4021200553

Ogólne warunki ubezpieczenia


Statut IV Liceum Ogólnokształcącego

Regulamin wycieczek


Wzory dokumentów

Wzór usprawiedliwienia nieobecności

Wzór zwolnienia z lekcji

Karta zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Zgoda na udział w wycieczce

Oświadczenie o dochodach


Bądźcie czujni
Walczcie o swoje dzieci
Nie lekceważcie sygnałów, które wysyłają
Pamiętajcie, że nowe środowisko to również nowe zagrożenie
Strzeżcie swoje dzieci przed używkami, a zwłaszcza tymi najgroźniejszymi, jakimi w ostatnim czasie są dopalacze

PORADNIK DLA RODZICÓW

Uwaga: numer telefonu
Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej: 41 36 76 728


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W ramach w/w programu Biblioteka naszej Szkoły otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 15 tysięcy złotych na zakup lektur i nowości wydawniczych. Celem Programu jest promocja i wspieranie czytelnictwa młodzieży.

Czytanie jest umiejętnością niezbędną we współczesnym świecie, co ukazuje prezentacja Dlaczego czytanie jest ważne?