Kalendarz

Otwórz kalendarz w nowej karcie

Publiczny adres w formacie iCal (ics):

https://calendar.google.com/calendar/ical/c_l577vlftq28mput6dlkdqmtdvk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Użyj tego adresu, by umożliwić dostęp do kalendarza w innych aplikacjach, nie przekształcając kalendarza w publiczny.

  1. W aplikacji Kalendarz naciśnij plus w lewym menu Inne kalendarze
  2. Wybierz Z adresu URL
  3. Skopiuj i wklej URL kalendarza i zatwierdź przyciskiem Dodaj kalendarz