ABSOLWENCI – Ważne informacje i terminy

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO-MAJ 2024

Wejście zdających do szkoły na egzamin maturalny odbywa się wejściem przez szatnię.

Zdający mogą zdawać egzaminy maturalne w różnych salach – każdy Absolwent otrzymał taką informację drogą mailową. Kody kreskowe, które będą naklejane na arkuszach maturalnych oraz hasła do wyników, zostaną rozdane w trakcie pierwszego egzaminu, do którego przystępuje Absolwent.

Zdający przychodzą do szkoły na minimum 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

W związku z licznymi remontami ulic, które odbywają się na terenie Kielc, proszę zaplanować wcześniejszy wyjazd z domu tak aby się nie spóźnić na egzaminy o wyznaczonych godzinach.

WAŻNE !!!

Zdający, na kolejne zdawane egzaminy pisemne, zobowiązani są przynieść:

·        dokument potwierdzający tożsamość

·        właściwe przybory (zgodnie z wykazem Dyrektora CKE)

·        kody kreskowe, które otrzymają na pierwszym zdawanym przez siebie egzaminie

świadectwo ukończenia szkoły

Zdający mogą przynieść ze sobą małą butelką wody niegazowanej. W trakcie egzaminu butelka znajduje się na podłodze, przy stoliku zdającego. Proszę nie przynosić napojów gazowanych oraz napojów w puszkach.

Na egzaminy USTNE zdający przychodzą ok. 30 min wcześniej (podana została przewidywana godzina wejścia do sali egzaminacyjnej) i czekają na egzamin w sali 24 lub 26. Przypominam, że na egzamin ustny także należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Zdający nie może wnieść do sali m.in. torby/reklamówki, innych niż wskazane przyborów oraz telefonu komórkowego ani innego urządzenia telekomunikacyjnego, np. smartwatcha.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023″ oraz „Formule 2015” obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 z dnia 17.08.2023r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023/2024

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

deklaracja 1a