ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO w MAJU 2024r.

Wejście zdających do szkoły na egzamin maturalny odbywa się wejściem przez szatnię.

Zdający mogą zdawać egzaminy maturalne w różnych salach – każdy zdający otrzyma taką informację na piśmie razem ze świadectwem ukończenia szkoły oraz hasłem do strony, na której będzie można sprawdzić wyniki egzaminu. Kody kreskowe, które będą naklejane na arkuszach maturalnych zostaną rozdane w trakcie pierwszego egzaminu.

Zdający przychodzą do szkoły na:

·        8.15 jeśli egzamin rozpoczyna się o 9.00

·        13.30 jeśli egzamin rozpoczyna się o 14.00

W związku z licznymi remontami ulic, które odbywają się na terenie Kielc, proszę zaplanować wcześniejszy wyjazd z domu tak aby się nie spóźnić na egzaminy o wyznaczonych godzinach.

WAŻNE !!!

Zdający, na kolejne zdawane egzaminy pisemne, zobowiązani są przynieść:

·        dokument potwierdzający tożsamość

·        właściwe przybory (zgodnie z wykazem Dyrektora CKE)

·        kody kreskowe, które otrzymają na pierwszym zdawanym przez siebie egzaminie.

Zdający mogą przynieść ze sobą małą butelką wody niegazowanej. W trakcie egzaminu butelka znajduje się na podłodze, przy stoliku zdającego. Proszę nie przynosić napojów gazowanych oraz napojów w puszkach.

Na egzaminy USTNE zdający przychodzą ok. 30 min wcześniej (podana została przewidywana godzina wejścia do sali egzaminacyjnej) i czekają na egzamin w sali 24 lub 26. Przypominam, że na egzamin ustny także należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Zdający nie może wnieść do sali m.in. torby/reklamówki, innych niż wskazane przyborów oraz telefonu komórkowego ani innego urządzenia telekomunikacyjnego, np. smartwatcha.

a

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023″ oraz „Formule 2015” obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 z dnia 17.08.2023r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023/2024

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych

deklaracja 1a