ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2021r.

Wejście zdających do szkoły na egzamin maturalny odbywa się wejściem przez szatnię.

Zdający mogą zdawać egzaminy maturalne w różnych salach – każdy zdający otrzyma taką informację na piśmie. Absolwenci ubiegłych lat otrzymali informację mailowo.

Zdający przychodzą do szkoły na:

  • 8.15 jeśli egzamin rozpoczyna się o 9.00
  • 13.30 jeśli egzamin rozpoczyna się o 14.00

W związku z licznymi remontami ulic, które odbywają się na terenie Kielc, proszę zaplanować wcześniejszy wyjazd z domu tak aby się nie spóźnić na egzaminy.

WAŻNE !!!

Zdający, na kolejne zdawane egzaminy, zobowiązani są przynieść:

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • właściwe przybory (zgodnie z wykazem Dyrektora CKE)
  • kody kreskowe, które otrzymają na pierwszym zdawanym przez siebie egzaminie.

Zdający nie może wnieść do sali m.in. torby/reklamówki, innych niż wskazane przyborów oraz telefonu komórkowego ani innego urządzenia telekomunikacyjnego.

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2022 i 2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015″ obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 20.08.2021r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021/2022

deklaracja 1a

LINK DO PROGRAMU ADOBE READER DC XI (wersja 11)