Erasmus Plus w ramach akcji KA1 – mobilność kadry edukacji szkolnej

Prezentacje z realizacji projektu:

Kurs szkoleniowy Erasmus + Teaching Advanced Students of English w Cantenbury 17-30 lipca 2016r.

Kurs Metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego w Wiedniu w sierpniu 2016 roku

   Od 1 czerwca 2016 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach realizuje projekt programu Erasmus Plus w ramach akcji KA1 – mobilność kadry edukacji szkolnej. Tytuł projektu to „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży” Projekt będzie realizowany do końca stycznia 2018 roku.


   Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.


   Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Głównymi celami projektu realizowanego w ZSP Nr 2 w Kielcach są:

 • wzrost motywacji do nauki wśród uczniów;                                                                                                  
 • wzmacnianie kreatywności i innowacyjności nauczycieli;
 • wprowadzenie elementów języka angielskiego na zajęciach z fizyki, chemii, biologii, informatyki; dążenie do dwujęzyczności (nauczanie przedmiotu w języku polskim i obcym);
 • popularyzacja nowoczesnego nauczania przedmiotów ścisłych;
 • wzrost zaangażowania nauczycieli i uczniów w europejskie programy mobilnościowe;
 • podniesienie umiejętności językowych nauczycieli;
 • zwiększenie umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu,
 • poznanie nowych, skutecznych metod i narzędzi wykorzystywanych zarówno w nauczaniu jak i samodoskonaleniu się,
 • poszerzenie wiedzy na temat różnorodnych systemów edukacji w Europie,
 • wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz kadrą zarządzającą,
 • nawiązanie kontaktów międzynarodowych
 • rozwinięcie kompetencji interpersonalnych uczestników projektu.

  Wyżej wymienione cele  są zgodne z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły.

  W trakcie realizacji projektu 9 nauczycieli ZSP Nr 2 w Kielcach weźmie udział w kursach metodycznych w Austrii i Wielkiej Brytanii.  Dzięki kursom będą mieli możliwość:  odświeżenia wiedzy nauczycieli dotyczącej języka angielskiego i  niemieckiego, zapoznania się  z nowymi metodami i narzędziami służącymi nauczaniu, wykorzystania metod komunikacyjnych w nauczaniu,  wykorzystania TIK w nauczaniu, uczenia się poprzez obserwacje lekcji innych nauczycieli, zdobycia wiedzy realioznawczej dotyczącej Austrii i Wielkiej Brytanii.

  Więcej informacji na temat programu Erasmus+ na stronie: www.erasmusplus.org.pl

  Koordynator projektu: Monika Sokalska,