Współpraca z Politechniką Świętokrzyską

   W dniu 2 września 2019 roku pani dyrektor Edyta Lato podpisała umowę między Politechniką Świętokrzyską a IV LO o objęcie patronatem naukowym naszej szkoły.

     Z ramienia Politechniki gościliśmy pana Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. inż. Zbigniewa  Korubę i panią mgr inż. Agnieszkę Dudę dyrektor Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej.


Zajęcia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

   W dniu 23 i 24 września 2019 roku uczniowie klasy III A liceum pod opieką pani Katarzyny Janowskiej-Pytel uczestniczyli w zajęciach  na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej.

 W pracowni informatycznej tworzyli na komputerach filmy dzięki animacji szkieletowej pod kierunkiem pani dr. inż. Barbary Łukawskiej oraz  brali  udział w zajęciach z wykorzystaniem drukarki 3D, prowadzonych przez pana dr. inż. Józefa Ciosmaka.
    

  Uczniowie byli bardzo zadowoleni-zdobyli nową wiedzę i poszerzyli swoje horyzonty.


W dniu 26 listopada 2019r. Klasa IIIA wraz z p. prof. Katarzyną Janowską-Pytel wzięła udział w zajęciach praktycznych
w Laboratorium Teorii Obwodów oraz
Pracowni Metrologii na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z pomiarami dotyczącymi prądu stałego i zmiennego.  W dniu 19 listopada 2019 w ramach współpracy z Politechniką Świętokrzyską rozpoczął się:

Kurs podstaw robotyki i programowania
mikrokontrolerów

Zajęcia prowadzone są od podstaw 
w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 17.30

Jaki jest plan zajęć?

Uczestnicy kursu bez lutowania, na specjalnych płytkach stykowych budują układy elektroniczne, zaczynają od prostych po nieco bardziej skomplikowane. 

Przy okazji układów omawiana są zastosowane podzespoły, prawa i zjawiska. Układy dobierane są tak aby był jak najbardziej atrakcyjne dla młodych adeptów elektroniki.

 
Po opanowaniu podstaw elektroniki uczą się budowy układ z wykorzystaniem mikrokontrolera, dla którego piszą programy a następnie budują roboty wykorzystując poznane podzespoły i dodatkowe czujniki.


Rusza kampania promocyjna on-line Politechniki Świętokrzyskiej skierowana do nauczycieli i uczniów szkół średnich

Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w akcji online mającej na celu nawiązanie współpracy między Szkołą a Politechniką Świętokrzyską oraz zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną Uczelni.

Lista dostępnych tematów spotkań on-line (będzie systematycznie rozszerzana) jest na stronie:
https://tu.kielce.pl/start/uczelnia/promocja-psk/polibus/

_________________________________________________________________________

W związku z Programem „Daj Włos!” Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie! organizujemy wydarzenie, w ramach którego będzie można obciąć włosy u profesjonalnych Fryzjerów i przekazaćje Fundacji.

Zaproszenie >>>