Dyrekcja i pracownicy

Dyrektor IV LO: Edyta Lato
Wicedyrektor IV LO: Joanna Jaworska
Wicedyrektor IV LO: Lidia Laskowska


Nauczyciele:

biologia
Elżbieta Cichy
Jolanta Nowak
Oliwia Sabat

chemia
Ewa Giemza-Głodkowska
Danuta Grabka
Anna Kozłowska

fizyka
Piotr Burys
Jolanta Gajdek
Katarzyna Janowska-Pytel

geografia
Bogusława Marczewska
Agnieszka Zielińska

informatyka
Piotr Burys
Radosław Kowaluk
Przemysław Wnorowski


język polski
Joanna Pacak – Chrzan
Elżbieta Pawelec-Jarząbek
Marzena Samojlik-Podolska
Agnieszka Świercz
Agnieszka Urbańczyk

język angielski
Agnieszka Dytkowska
Dorota Jamska
Joanna Jaworska
Monika Kozubek
Irina Kosmala
Magdalena Rolska
Monika Sokalska
Ewa Wojciechowska
Mirosława Wojciechowska

język niemiecki
Stanisław Bzymek
Elżbieta Grzegolec
Monika Klim
Monika Sakławska

język hiszpański
Marzena Angielska

historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie
Łukasz Jaszczyk
Kinga Kal-Kasprzyk Robert Kozieł Lech Łoboda
Sylwia Szymańska
Rafał Świeczko

matematyka
Petronela Karczewska
Małgorzata Maj
Edyta Lato
Paulina Pióro-Patynowska
Jolanta Paź
Małgorzata Skrzypek

przedsiębiorczość, biznes i zarządzanie
Łukasz Jaszczyk
Lidia Laskowska

edukacja dla bezpieczeństwa
Robert Kozieł

muzyka
Lidia Laskowska

religia
Michał Ćwierz
ks. Sebastian Seweryn ks. Mateusz Szostak

wychowanie fizyczne
Maciej Barabach
Małgorzata Cedro
Grzegorz Durlej
Agnieszka Fiuk
Krzysztof Zieliński

etyka
Krzysztof Kwiecień

nauczyciel bibliotekarz
Magdalena Mularczyk
Magdalena Piwko

psycholog
Magdalena Rak

pedagog
Ewa Nogaj