Śpiewająca lekcja historii

PIOSENKA PATRIOTYCZNA

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych to nasza szkolna tradycja. Szkolnej społeczności prezentują się klasy pierwsze, przedstawiając tytuły wybrane z bogatego leksykonu polskich pieśni żołnierskich i historycznych.

Sama pieśń jako krótka forma przekazu od najdawniejszych czasów towarzyszyła człowiekowi w jego pracy i walce, pomagała żyć i tworzyć, bić się i zwyciężać, służyła ważnej sprawie zacieśniania więzi społecznych oraz przyczyniała się do formowanie uczuć patriotycznych.

Pieśń była i jest manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej w kraju i daleko poza jego granicami. Często budzi wspomnienie domu  rodzinnego, echa dawnych lat i dlatego nie możemy dopuścić do tego, aby dorobek minionych pokoleń w nowej rzeczywistości historycznej był zapomniany albo przemilczany. Także dziś warto uczyć „świętego” uczucia miłości Ojczyzny z tych dumnych wierszy i pieśni. 

Pieśni patriotyczne powstawały często spontanicznie w marszu i w boju, na kwaterach i w okopach. Śpiewano je do zasłyszanych melodii ludowych. Nierzadko miały kilku autorów, ale zawsze jednoczyły i umacniały, dodawały sił i rozpalały miłość do Ojczyzny, dlatego w czasach zaborów i okupacji były zakazane, a wykonywanie ich surowo karane.

Nasz szkolny projekt historyczny wykorzystuje twórczy potencjału uczniów, rozwija postawy patriotyczne związane z tożsamością kultury narodowej, umożliwia kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych w szkole, kształtuje więzi z krajem ojczystym i jest zawsze dla występujących klas dużym przeżyciem, ale i dobrą zabawą. 

Śpiewająca lekcja historii odbyła się w IV LO z okazji 11 listopada. W ten sposób uczciliśmy pamięć tych, którzy walczyli za Polskę.

Autor tekstu: p. prof. S. Szymańska