Uniwersytet im. J. Kochanowskiego

UMOWA Z UJK

Uczniowie klas pierwszych byli świadkami niecodziennego wydarzenia. W ich obecności
1 września 2021r. została zawarta umowa patronacka pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym
a Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którą podpisali Pani Dyrektor Edyta Lato i Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Dariusz Banaś prof. UJK. Na uroczystości Uczelnię reprezentował dr Artur Michalik, wicedyrektor Instytutu Chemii UJK.
Umowa ma zapewnić uczniom udział w seminariach, wykładach i laboratoriach organizowanych
przez Instytut Chemii, który będzie sprawował patronat nad naszą szkołą.

25 listopada, w naszej szkole, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej współpracę między UJK i IV LO. Na początku uczniowie odczytali podziękowania dla władz Uniwersytetu za możliwość kooperacji z uczelnią co przyczyni się do jeszcze lepszych wyników na egzaminie maturalnym. Następnie przedstawiciel uczelni, pan doktor Artur Michalik razem z panią dyrektor Edytą Lato wspólnie odsłonili tablicę. Pani dyrektor wyraziła swoje uznanie dla uczelni za stworzenie lepszych warunków rozwoju młodzieży IV LO w dziedzinie chemii. Następnie pani doktor Magdalena Marcinkowska wygłosiła wykład dotyczący zapachów, który zachęcił licealistów do zgłębiania składu chemicznego używanych kosmetyków.