Uniwersytet im. J. Kochanowskiego

UMOWA Z UJK

Uczniowie klas pierwszych byli świadkami niecodziennego wydarzenia. W ich obecności
1 września 2021r. została podpisana umowa patronacka pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym
a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Edyta Lato, natomiast w imieniu UJK
występował dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
Umowa ma zapewnić uczniom udział w seminariach, wykładach i laboratoriach organizowanych
przez Instytut Chemii, który będzie sprawował patronat nad naszą szkołą.