INSPIRUJEMY DO BYCIA EKO

W roku szkolnym 2021/22 uczniowie klas ID, IE, 3A, 3B, 3C, 3F wzięły aktywny udział w ogólnopolskim projekcie Inspirujemy do bycia eko czyli 7 wyzwań ekologicznych z TIK. Przez siedem miesięcy uczniowie przygotowywali quizzy, prezentacje, kolaże zdjęć dotyczące zagadnień z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. Wszystkie działania zostały zebrane na padlecie:

https://padlet.com/oliweczka4/inspirujemydobyciaeko

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami a także do korzystania z nich w czasie zajęć.