Projekt Erasmus+ współpracy szkół

Projekt Erasmus+współpracy szkół (akcja KA229) „Tell me your role model, let me know who you are” polega na współdziałaniu szkół z czterech  krajów (Polski, Anglii, Włoch i Turcji) nad wspólnym tematem. Tematem głównym projektu są autorytety a także wartość demokracji, tolerancji i pokoju. Projekt ten  ma wzmacniać potencjał szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania przyniosą możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla osób bezpośrednio biorących udział w działaniach, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich.

Projekty będzie trwał dwa lata od 1 października 2018 do 30 września 2020 i  wspiera międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym. Oprócz planowanych tygodniowych wyjazdów uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach do krajów partnerskich, w maju 2019 uczniowie ze szkół współpracujących przy projekcie wezmą udział w wizycie roboczej w Kielcach.

Uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich będą wspólnie brali udział w działaniach projektowych takich jak między innymi: przygotowanie logo projektu,  projekt etwinning, wspólne przedstawienie dotyczące tematu projektu, przygotowanie bloga. Poznają też kulturę krajów partnerskich, rozwiną swoje umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komputerowych.

Załączniki:
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6