PCK – Krwiodawstwo

SZKOLNY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

W 2008 roku spełniając prośbę dyrektora RCKiK pana Jerzego Stalmasińskiego o promowanie wśród uczniów idei Honorowego Krwiodawstwa, został powołany w IV LO Szkolny Klub Honorowych Krwiodawców. Od początku jego istnienia opiekunem klubu jest pani Oliwia Sabat, w rejestrze centrum klub otrzymał numer 154.

Idea Honorowego Krwiodawstwa niesie niezastąpione wartości wychowawcze, tworzy pokolenie ludzi otwartych, bezinteresownych na chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, ludzi wartościowych moralnie i społecznie.

Pełnoletni uczniowie i pracownicy IV LO każdego roku biorą udział w akcjach honorowego oddawania krwi na terenie szkoły – akcje te nazwane zostały Wampiriadą; oraz przez cały rok mogą oddawać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i oddziałach terenowych. Systematycznie uczniowie uczestniczą w prelekcjach promujących honorowe krwiodawstwo prowadzonych przez opiekuna klubu. Każdego roku ilość sympatyków i czynnych krwiodawców stale rośnie.

Warto pamiętać, że DAR KRWI DAREM ŻYCIA

POKAZUJĄC ŻE DOJRZELI KAŻDY MATURZYSTA KRWIĄ SIĘ DZIELI (edycja III)

UWAGA MATURZYŚCI!

Rusza trzecia edycja akcji „POKAZUJĄC ŻE DOJRZELI KAŻDY MATURZYSTA KRWIĄ SIĘ DZIELI„. W terminie od 1.10.2022 do 17.04.2023 r oddajecie honorowo krew w RCKiK w Kielcach lub oddziałach terenowych. Namawiacie do tego rodzinę, znajomych. A w kwietniu najbardziej aktywna klasa otrzyma nagrodę pieniężną. Szczegóły poniżej na padlecie:

https://padlet.com/embed/d70x2c96y7o5q1zb

Wszystkie informacje znajdziecie także na stronie regionalnego RCKiK w Kielcach:

https://www.rckik-kielce.com.pl/

MATURZYSTO PAMIĘTAJ – DAR KRWI DAREM ŻYCIA!

W mijającym roku szkolnym 2022/23 nie udało się wyłonić najbardziej aktywnej klasy w dziedzinie honorowego krwiodawstwa. Mamy nadzieję, że nasi absolwenci już w dorosłym życiu zechcą dzielić się z potrzebującymi darem krwi i zasilą szeregi honorowych dawców krwi.

W roku szkolnym 2021/22 po raz drugi maturzyści wzięli udział w akcji „POKAZUJĄC ŻE DOJRZELI KAŻDY MATURZYSTA KRWIĄ SIĘ DZIELI”. Akcja ma na celu promowanie honorowego krwiodawstwa wśród maturzystów, ich rodzin i znajomych. Klasa na konto której oddane zostanie najwięcej krwi otrzymuje nagrodę pieniężną. W tym roku szkolnym największym sercem w dziedzinie honorowego krwiodawstwa podzieliła się klasa 3Fg której wychowawcą była pani Joanna Pacak – Chrzan. Uczniowie w dniu zakończenia roku szkolnego otrzymali od pani dyrektor podziękowania i nagrodę pieniężną.

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi składa serdeczne podziękowania za Dar Serca.