PCK – Krwiodawstwo

SZKOLNY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

W 2008 roku spełniając prośbę dyrektora RCKiK pana Jerzego Stalmasińskiego o promowanie wśród uczniów idei Honorowego Krwiodawstwa, został powołany w IV LO Szkolny Klub Honorowych Krwiodawców. Od początku jego istnienia opiekunem klubu jest pani Oliwia Sabat, w rejestrze centrum klub otrzymał numer 154.

Idea Honorowego Krwiodawstwa niesie niezastąpione wartości wychowawcze, tworzy pokolenie ludzi otwartych, bezinteresownych na chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, ludzi wartościowych moralnie i społecznie.

Pełnoletni uczniowie i pracownicy IV LO każdego roku biorą udział w akcjach honorowego oddawania krwi na terenie szkoły – akcje te nazwane zostały Wampiriadą; oraz przez cały rok mogą oddawać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i oddziałach terenowych. Systematycznie uczniowie uczestniczą w prelekcjach promujących honorowe krwiodawstwo prowadzonych przez opiekuna klubu. Każdego roku ilość sympatyków i czynnych krwiodawców stale rośnie.

Warto pamiętać, że DAR KRWI DAREM ŻYCIA