PCK – Krwiodawstwo

SZKOLNY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

W 2008 roku spełniając prośbę dyrektora RCKiK pana Jerzego Stalmasińskiego o promowanie wśród uczniów idei Honorowego Krwiodawstwa, został powołany w IV LO Szkolny Klub Honorowych Krwiodawców. Od początku jego istnienia opiekunem klubu jest pani Oliwia Sabat, w rejestrze centrum klub otrzymał numer 154.

Idea Honorowego Krwiodawstwa niesie niezastąpione wartości wychowawcze, tworzy pokolenie ludzi otwartych, bezinteresownych na chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, ludzi wartościowych moralnie i społecznie.

Pełnoletni uczniowie i pracownicy IV LO każdego roku biorą udział w akcjach honorowego oddawania krwi na terenie szkoły – akcje te nazwane zostały Wampiriadą; oraz przez cały rok mogą oddawać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i oddziałach terenowych. Systematycznie uczniowie uczestniczą w prelekcjach promujących honorowe krwiodawstwo prowadzonych przez opiekuna klubu. Każdego roku ilość sympatyków i czynnych krwiodawców stale rośnie.

Warto pamiętać, że DAR KRWI DAREM ŻYCIA

W roku szkolnym 2021/22 po raz drugi maturzyści wzięli udział w akcji „POKAZUJĄC ŻE DOJRZELI KAŻDY MATURZYSTA KRWIĄ SIĘ DZIELI”. Akcja ma na celu promowanie honorowego krwiodawstwa wśród maturzystów, ich rodzin i znajomych. Klasa na konto której oddane zostanie najwięcej krwi otrzymuje nagrodę pieniężną. W tym roku szkolnym największym sercem w dziedzinie honorowego krwiodawstwa podzieliła się klasa 3Fg której wychowawcą była pani Joanna Pacak – Chrzan. Uczniowie w dniu zakończenia roku szkolnego otrzymali od pani dyrektor podziękowania i nagrodę pieniężną.

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi składa serdeczne podziękowania za Dar Serca.