Koło fotograficzne

Czym jest fotografia? Dosłownie tłumacząc fotografia jest to rysowanie światłem. Dla wielu z nas wykonanie zdjęcia będzie się sprowadzało do prostej czynności, nie wymagającej zastanowienia…
pstryk.. i już gotowe!
Dla innych fotografowanie, to poszukiwanie i celebracja trudno uchwytnych momentów, które będą twórczością aspirującą do rangi sztuki. Tworzenie pięknych zdjęć polega na umiejętnym patrzeniu, kadrowaniu, ukazywaniu rzeczywistości tak aby uchwycony obraz nie tylko dokumentował ważne wydarzenia, ale wyrażał uczucia, emocje i specyficzne spojrzenie na świat.
Dla takich ludzi zostało stworzone Szkolne Koło Fotograficzne „Horyzont”. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (na terenie szkoły i w plenerze) oraz online na szkolnej platformie edukacyjnej.