Język polski

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Płynąć pod prąd

Konkurs jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 19 października 2023 roku we Wrocławiu.

Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek.

Celem konkursu „Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy (…) płyną pod prąd (…) ”, że są spadkobiercami (…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…). Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Termin zgłoszenia i nadesłania pracy konkursowej mija 15 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenie udziału i przesyłanie prac dokonywane jest wyłącznie za pomocą strony konkursowej podanej poniżej. Na stronie znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac. Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzyma na podany adres poczty elektronicznej instrukcję, jak należy przesłać pracę. Wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursowej do 7 maja 2023 roku.

mgr Małgorzata Król Przewodnicząca i Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta, ul. Dembowskiego 39, 51-670 Wrocław tel. 71-798-67-10, fax. 71-798-42-10 e-mail: MalgosKrol@op.pl

Strona konkursowa: <http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/>

*************************************

Polubić romantyzm

Rok 2022 został uznany przez Senat i Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego.
W tym roku przypada m.in.
200 rocznica wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

Zatem ogłaszamy konkurs dla wszystkich uczniów naszej Szkoły
pod hasłem „Polubić romantyzm”.

Może w nim wziąć udział każdy,
kto lubi śpiewać i kto przygotuje własną wokalną interpretację wybranej ballady Mickiewicza.

Konwencja wykonania dowolna
– może być klasycznie, poważnie, ale też z humorem, rapowo …
– przy wtórze instrumentu/-ów lub a capella
– solo lub w zespole
JAK CHCESZ!

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele poloniści do końca lutego.
Rywalizacja odbędzie się w Tygodniu Kultury Języka w dniach 14-19 marca 2022.
Główna nagroda w konkursie – sesja nagraniowa w profesjonalnym studiu.
Nagranie w Studiu Koliber.

ORGANIZATOR: ZESPÓŁ POLONISTYCZNY

Pomysłodawca konkursu: nauczyciel języka polskiego pani Agnieszka Świercz

*************************************

XVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości

Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego

„Rytmy nieskończoności”

 1. Organizatorem konkursu jest L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie.
 2. Każdy uczestnik w terminie do 15 marca 2015r. przesyła pocztą elektroniczną na adres rytmynieskonczonosci@lo50.edu.pl   3 utwory poetyckie, do których należy dołączyć dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa i adres szkoły średniej, klasa). Utwory prosimy zapisać czcionką 10. Laureaci, których wiersze zostaną opublikowane w antologii, wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa szkoły) w publikacji oraz w materiałach, związanych z konkursem.
 3. Jury ocenia utwory anonimowe: organizatorzy przygotują dla jurorów teksty bez danych osobowych autorów.
 4. Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu (publikacja imienia i nazwiska autora oraz nazwy szkoły, z której pochodzi). Finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2022r. w L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie. Uczestnicy wyróżnieni w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” zostaną poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia wyników. Podczas finału konkursu odbywają się poetyckie warsztaty dla laureatów, można nabyć tomik wierszy laureatów konkursu oraz spotkać się z ludźmi związanymi z twórczością Jacka Kaczmarskiego.
 5. Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół średnich.
 6. Cele konkursu:
  – zachęcenie młodzieży do rozwijania pasji poetyckich i kształtowania własnego indywidualnego warsztatu pisania poprzez obcowanie z kunsztem słowa i oryginalnością twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego;
  – umożliwienie młodzieży wyrażenia „rytmów” młodzieńczej wrażliwości;
  – ułatwienie młodzieży kontaktu z autorytetami w dziedzinie poezji podczas warsztatów zorganizowanych dla laureatów konkursu:
  – rozwijanie pasji poetyckich w uczniach szkół polonijnych poza granicami naszego kraju.
 7. Laureatem konkursu jest osoba, której choćby jeden utwór zostanie opublikowany w antologii wierszy, podsumowującej zmagania konkursowe uczestników.
 8. Nagrodą główną jest publikacja wierszy laureatów w pokonkursowej antologii.
 9. Jury pod przewodnictwem o. Wacława Oszajcy spośród laureatów konkursu wyłoni osoby do nagród i wyróżnień.
 10. Uczestnicy mogą przesłać na konkurs tylko te utwory, które nie zostały wyróżnione wcześniej w innych konkursach poetyckich oraz nie zostały opublikowane w żadnej formie (także w Internecie).
 • Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela polonistka Katarzyna Walentynowicz (rytmynieskonczonosci@lo50.edu.pl). Informacje dotyczące organizacji konkursu, finałowej gali oraz lista laureatów będą zamieszczane na stronie konkursu na Facebooku.

POWODZENIA

*************************************

LEMowisko

100. ROCZNICA URODZIN MISTRZA

Projekt LEMowisko powstał w ramach obchodów 100. urodzin Stanisława Lema. Jego celem jest Ogólnopolski konkurs dla młodzieży ze szkół średnich (klasy 1-2), w ramach którego należy zaprezentować swoją wizję przyszłości Polski.

INFORMACJE O KONKURSIE

Aby wziąć udział w KONKURSIE należy załączyć plik zawierający:

 • pracę konkursową w formacie doc lub docx;
 • wypełniony i podpisany formularz Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu);
 • również wypełniony i podpisany formularz „Zgody opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

POWODZENIA

*************************************

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

w roku szkolnym 2021/2022

TEMATY ETAPU SZKOLNEGO

TERMINY

STUDIA OLIMPIJCZYKA

PRZEWODNIK PO TEMATACH

WAŻNE

POWODZENIA