HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KIELCACH

Dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach informuje,
że świadectwa dojrzałości będą wydawane absolwentom  
w dniu 11 sierpnia 2020r. od godz. 12.00

W trakcie odbierania dokumentów absolwenci muszą mieć na twarzy maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe oraz własny długopis.

Absolwenci lat ubiegłych odbierają świadectwa w sekretariacie-wejście główne .

Osoby upoważnione do odbioru świadectwa dojrzałości tylko na podstawie wcześniej podpisanego i potwierdzonego przez wychowawcę lub dyrektora szkoły upoważnienia będą mogły odebrać świadectwa dojrzałości po okazaniu upoważnienia i dowodu osobistego.

Absolwenci będą mogli także odebrać świadectwa dojrzałości w terminie późniejszym osobiście w sekretariacie szkoły po okazaniu
dowodu osobistego.

UWAGA!!!

Prosimy nie zbierać się w grupach
i zachować bezpieczny odstęp 1,5m-2,0m między sobą.

Przed odebraniem świadectwa należy zdezynfekować ręce.

Previous Article
Next Article