Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane Absolwentom w dniu 10 września 2021r. od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły po okazaniu dokumentu tożsamości.

W trakcie odbierania dokumentów absolwenci muszą mieć na twarzy maseczkę ochronną oraz własny długopis.

Osoby upoważnione do odbioru świadectwa dojrzałości tylko na podstawie wcześniej podpisanego i potwierdzonego przez wychowawcę lub dyrektora szkoły upoważnienia będą mogły odebrać świadectwa dojrzałości po okazaniu upoważnienia i dowodu osobistego.

Absolwenci będą mogli także odebrać świadectwa dojrzałości w terminie późniejszym osobiście w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu osobistego.

Previous Article
Next Article