Próbna matura z CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna organizuje w dniach 2, 3, 6, 7, 8 kwietnia 2020r. próbne matury. Materiały mają być udostępnione w wersji elektronicznej.

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20EM.pdf

Zaproponowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną próbną maturę traktujemy jako dodatkowe materiały pomocnicze przygotowujące do egzaminu maturalnego.

W dniach 2,3,6,7,8 kwietnia 2020r. uczniowie klas trzecich mają zajęcia zgodnie z planem. Nauczyciele przedmiotów niematuralnych nie zadają w tych dniach prac domowych i ograniczają ilość realizowanego materiału.

Nauczyciele przedmiotów maturalnych decydują w jaki sposób zostaną wykorzystane materiały w danej klasie, np. na swoich lekcjach lub jako dodatkowa praca dla uczniów zagrożonych lub poprawiających oceny.

Zgodnie z informacją Dyrektora CKE egzamin ten ma wyłącznie cel informacyjny i diagnostyczny. Nieuzasadnione jest wystawiane ocen z arkusza

Previous Article
Next Article