Zamówienia Publiczne

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach, ul. Radiowa 1 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę 6 sztuk  komputerów przenośnych, zwanych dalej „laptopami”, wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W załączeniu zapytanie ofertowe oraz formularz.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy