Matura

MATURA 2019/2020

Ważne informacje:

do 30 września 2019r. – przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

do 7 lutego 2020 r.  – przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

Deklaracje od absolwentów lat ubiegłych przyjmowane są w piątki  
od 9.30 do 14.00 przez wicedyrektor Joannaę Jaworską.

Absolwent powinien posiadać wydrukowaną dwustronnie  
i wypełnioną deklarację .

Deklaracja 1a do pobrania TUTAJ

Pozostałe deklaracje są do pobrania na stronie internetowej OKE w Łódzi.

Informacja o opłatach za egzamin maturalny

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020  

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO
W „NOWEJ” FORMULE
     

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2020 roku

Wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2019/2020

Przykładowy egzamin maturalny z języka polskiego