Informacje dla kandydata


Informacje dla kandydata
do IV Liceum Ogólnokształcącego
w Kielcach


1. W dniu 12.08.2020r. od godz. 8:00 kandydat będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.
2. W dniach 13.08 – 18.08.2020 do 15:00 kandydaci bądź rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają do szkoły, do której zostali zakwalifikowani:
• oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
• oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
• wniosek o przyjęcie do szkoły podbity przez szkołę pierwszego wyboru ( tylko kandydaci dla których IV LO nie było szkołą pierwszego wyboru)
• dokumentację medyczną (kartę zdrowia)
• dwa zdjęcia podpisane na odwrocie
• kartę informacyjną potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej z pieczątką Szkoły Podstawowej, którą kandydat ukończył
• deklarację ucznia klasy pierwszej (oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii / etyki podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna)
Tu wersja do pobrania: 
deklaracja ucznia klasy pierwszej religia_etyka_doc
deklaracja ucznia klasy pierwszej_religia/etyka_pdf 

Niedostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do 18.08.2020r. oznacza rezygnację z  miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

               3. W dniu 19.08.2020r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.