Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza szkoła znalazła się na liście beneficjentów objętych wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2024.

Tym samym otrzymaliśmy dotację w wysokości 15 000 zł. Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa wynosi 12 000 zł, zaś 3 000 zł to wkład własny organu prowadzącego.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji jako Operatorem Priorytetu 3.

Otrzymane środki finansowe, zgodnie z celem programu, zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację różnych działań promujących czytelnictwo oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.

Previous Article
Next Article