Odbiór świadectw dojrzałości

Dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach informuje, że świadectwa dojrzałości będą wydawane absolwentom  w dniu 7 lipca 2023r. od godz. 12.00

Absolwenci tegorocznych klas 4 odbierają świadectwa dojrzałości w wyznaczonych salach:

KLASA SALA

4A – 28

4B – 26

4C – 29

4D – 21

4E – 27

4F – 24

Absolwenci lat ubiegłych odbierają świadectwa w sekretariacie.

Osoby upoważnione do odbioru świadectwa dojrzałości, na podstawie upoważnienia wcześniej podpisanego i potwierdzonego przez wychowawcę/ dyrektora szkoły lub upoważnienia notarialnego, będą mogły odebrać świadectwa dojrzałości po okazaniu upoważnienia i dowodu osobistego.

Absolwenci będą mogli także odebrać świadectwa dojrzałości w terminie późniejszym osobiście w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu osobistego.

Previous Article
Next Article