80 rocznica powstania w getcie warszawskim

27 stycznia 2020 r., Marian Turski w 75 rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau wygłosił płomienne przemówienie w którym zaproponował przyjęcie 11 przykazania „Nie bądź obojętny”. Uzasadnienie tych słów zawarte jest w całym tragizmie II wojny światowej, Holocaustem i tym co teraz przeżywa w chwili obecnej Ukraina. Najważniejszym przesłaniem dla młodych ludzi niech będzie pamiętanie o przeszłości i niebyciem obojętnym na szerzące się zło. 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Uczniowie 4 Liceum Ogólnokształcącego pamiętają o tragedii Holocaustu i pamiętają o bohaterach Getta. Chwała Bohaterom i Cześć Ich Pamięci!

Previous Article
Next Article