„Wojna w Ukrainie a polska racja stanu”

23 marca 2023 r. uczniowie klas IIIC i IIC uczestniczyli w wykładzie i konwersatorium na temat „Wojna w Ukrainie a polska racja stanu” w ramach Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej czyli cyklicznych spotkań organizowanych przez Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Previous Article
Next Article