Sukces uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego

W dniu 3 marca 2023 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie grupa uczniów klasy 2C IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach pod opieką nauczycieli: Rafała Świeczko i Łukasza Jaszczyka odebrała  nagrody za zdobycie tytułu laureata w ogólnopolskim konkursie „Problemy praw? Prosta sprawa!” . Nagrody wręczał p. wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

W październiku 2022 r. uczniowie zakwalifikowali się do programu  „Problemy praw? Prosta sprawa!”.  
W listopadzie i grudniu 2023 r. odbyli cykl szkoleń z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości
i nauczycielami akademickimi dotyczący prawa karnego i postępowania karnego, a następnie w styczniu przygotowali pracę konkursową polegającą na napisaniu scenariusza rozprawy karnej na podstawie wylosowanego wyroku sądowego i nakręceniu filmu z przebiegu takiej rozprawy. Członkowie jury docenili przygotowanie merytoryczne uczniów, jak również walory artystyczne nakręconego filmu z przebiegu symulowanej rozprawy sądowej.

Oprócz nagród rzeczowych  Ministerstwo zorganizowało uczniom  wycieczkę do Sejmu RP.

Zobacz relację filmową z tego wydarzenia – kliknij!

Zobacz informację na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – kliknij!

Zobacz informację w serwisie Kielc – kliknij!

Zobacz informację w serwisie TVP – kliknij!

Previous Article
Next Article