Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2023 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Akademia składała się z dwóch części – historycznej i artystycznej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością – Dr hab. prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ryszard Gryz oraz delegacja Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno – Desantowych Czerwone Berety w składzie: Wiesław Jamorski, Zygmunt Wiśniewski, Leszek Chleboś, Monika Klim i Marian Moskal. Rozpoczęliśmy uroczystość wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz wspólnym śpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Pani Edyta Lato, Dyrektor IV LO przywitała wszystkich przybyłych gości oraz całą społeczność szkolną. W swoim przemówieniu wyraźnie zaznaczyła kwestię znajomości historii oraz jej roli w życiu pojedynczego obywatela jak i całych narodów. Zwróciła uwagę na ważną sprawę jaką jest pamiętanie o przeszłości i pamięć o bohaterach walczących dla naszej ojczyzny. W dalszej części spotkania Pan Marian Moskal – Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno – Desantowych Czerwone Berety w krótkim przemówieniu przedstawił swoją organizację i przybliżył zakres jej działalności. Następnie Pan Profesor Łukasz Jaszczyk – nauczyciel historii w IV LO – paroma zwięzłymi zdaniami wprowadził zebranych w klimat uroczystości i jej główny temat – „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wstęp do I części akademii zakończyły występy artystyczne. Nauczyciele IV LO wspierani przez gości ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno – Desantowych Czerwone Berety wykonali pieśń „Więc szumcie nam jodły piosenkę”, a następnie Aleksandra Jas, uczennica kl. II C recytowała wiersz Jana Lechonia – „Hymn Polaków na obczyźnie” Występy artystyczne były miłym dla ucha i duszy wprowadzeniem do zasadniczej części akademii jakim był wykład historyczny – Patriotyzm dawniej i dziś – kontekst „Żołnierzy wyklętych” przedstawiony przez Dr hab. prof. UJK Ryszarda Gryza. Pan Profesor wstęp do swojego wykładu poświęcił wyjaśnieniu czym jest patriotyzm, jak był rozumiany i jakim wypaczeniom uległ w okresie PRL-u. Następnie dokonał zwięźle scharakteryzował zbrojne podziemie niepodległościowe po 1945 r. z szczególnym uwzględnieniem bohaterów Ziemii Świętokrzyskiej. Zakończenie wykładu to powrót do pojęcia patriotyzmu i jego „rodzajów” oraz współczesnego rozumienia i znaczenia tego słowa. Pierwszą część akademii zakończyło wystąpienie ucznia klasy III C Ksawerego Smurzyńskiego, który w obszernej prezentacji multimedialnej przybliżył najważniejsze postacie podziemia niepodległościowego okresu powojennej Polski. Jednocześnie przygotował dla wszystkich zebranych pokaz przykładowego umundurowania i uzbrojenia używanego przez „żołnierzy wyklętych” (służące mu do działalności w grupach rekonstrukcji historycznych). Druga część uroczystości – „Śpiewająca Lekcja Historii” – to było spotkanie z piosenką żołnierską i patriotyczną w wykonaniu klas pierwszych. Repertuar przedstawiał się następująco: kl. I A – „Idą, idą leśni”, kl. I B – „Dziś idę walczyć mamo”, kl. I C – „Serce w plecaku”, kl. I D – „Jest takie miejsce, taki kraj”, kl. I E – „Ballada o rotmistrzu Pileckim”, kl. I F – „Biały krzyż”, kl. I G – ,”Miejcie nadzieję”. Wyniki konkursu piosenki przedstawił przewodniczący jury Pan Marian Moskal, Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno – Desantowych Czerwone Berety. Wygrała klasa I B, a słodką nagrodę dla swoich podopiecznych z rąk Pani Joanny Jaworskiej, Wicedyrektor IV LO, odebrała wychowawczyni Profesor Agnieszka Fiuk. Przyznano również wyróżnienie dla klasy I E. Pani Joanna Jaworska skierowała indywidualne, serdecznie podziękowania do wszystkich zaangażowanych w organizację imprezy. Podziękowała wszystkim za wzruszającą i pełną emocji uroczystość.

Relacja z naszej uroczystości w Echu Dnia: https://kielce.naszemiasto.pl/iv-liceum-ogolnoksztalcace-w-kielcach-uczcilo-pamiec/ar/c5-9228837

Previous Article
Next Article