II Uczniowska Konferencja Młodych Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Chemia – Energia – Środowisko”

2 grudnia uczennice klasy 3D: Dominika Bielecka, Wiktoria Durlej i Wiktoria Kuropatwa wraz z prof. Danutą Grabką wzięły udział w II Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Chemia – Energia – Środowisko”. Przygotowałyśmy poster pod tytułem „W stronę słońca!”, który zaprezentowałyśmy na Konferencji. Zwiedziłyśmy Wydział Chemii – najnowocześniejszy budynek tego typu w Europie, wysłuchałyśmy dziesięciu bardzo ciekawych prezentacji nagrodzonych uczestników: wzięłyśmy udział w ciekawych wykładach na temat zastosowania światła w reakcjach katalitycznych oraz zakresu badań chemii sądowej. W sesji posterowej miałyśmy okazję zapoznać się z wynikami badań doświadczalnych lub literaturowych innych grup uczestniczących w konferencji. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni, a zdobyta wiedzę będziemy wykorzystywać w dalszych etapach nauki.

Previous Article
Next Article