Podążaj za marzeniami…

Pod takim hasłem odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym, podczas którego Wiceprezydent Kielc – Pani Bożena Szczypiór wręczała dyplomy Prymusom z klas trzecich, czyli uczniom, którzy uzyskali średnią ocen 5,00 i wyższą.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor Edyta Lato gratulowała wszystkim uczniom, ponieważ wszyscy uzyskali promocję do następnej klasy. Słowa uznania skierowane zostały do Prymusów oraz uczniów, którzy wykazywali duże zaangażowanie w życie szkoły. Szczególne gratulacje popłynęły do Aleksandry Ibe z kl. IIE, gdyż uzyskała najwyższą średnią w szkole i została wytypowana do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Pani Dyrektor gratulowała także Julianowi Wronie – tegorocznemu absolwentowi IV LO, który otrzymał nagrodę Nadzieje Kielc przyznawaną dla uczniów kieleckich szkół średnich przez władze miasta.

Zanim zabrzmiał tradycyjny ostatni dzwonek, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego podziękował Gronu Pedagogicznemu za to, że próbuje wbijać do uczniowskich głów regułki, których czasami uczniowie nie chcą sobie przyswajać oraz za to, że nauczyciele tak łatwo się nie poddają i wciąż walczą o wszechstronny rozwój uczniów. Natomiast Pani Dyrektor życzyła uczniom, aby naładowali plecaki słońcem, uśmiechem, przygodą i żeby podczas wakacji podążali za marzeniami.

Previous Article
Next Article