INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

„Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo i takiego bogactwa życzę Wam jak najwięcej” – takie słowa skierowała Pani Dyrektor Edyta Lato do uczniów klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego
w Kielcach podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

            Pani Dyrektor wspomniała także, że zadaniem szkoły jest m.in. pomaganie uczniom poznawać samych siebie, otaczający świat i ludzi, a dobry nauczyciel to taki, który wysoko stawia poprzeczkę,
a jednocześnie zapewnia wsparcie, które pozwoli ją pokonać. Pani Dyrektor apelowała do uczniów,
by doceniali prawo do nauki i z niego korzystali, pamiętając o tym, że konflikty i kataklizmy powodują,
iż w wielu miejscach na świecie młodzież pozbawiona jest dostępu do edukacji. Pani Dyrektor wspomniała o 1 września 1939 roku i przywołała  pamięć o generacji II wojny światowej, której postawa zapewniła pokój kolejnym pokoleniom Polaków. [AU]

Previous Article
Next Article