Polibus on-line

Kampania promocyjna Politechniki Świętokrzyskiej
skierowana do nauczycieli i uczniów szkół średnich

Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w akcji online mającej na celu nawiązanie współpracy między Szkołą a Politechniką Świętokrzyską oraz zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną Uczelni.

Lista dostępnych tematów spotkań on-line (będzie systematycznie rozszerzana) jest na stronie: https://tu.kielce.pl/start/uczelnia/promocja-psk/polibus/

Previous Article
Next Article