Odbiór świadectw dojrzałości

Absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej będą mogli odebrać świadectwa dojrzałości w dniu 30 września 2020r. w sekretariacie szkoły od godziny 12.00. Prosimy o założenie maseczek przy wyjściu do szkoły oraz zabranie ze sobą dowodu tożsamości

Previous Article
Next Article