Konsultacje dla maturzystów

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach informuje, że konsultacje dla maturzystów w terminie od 25 maja 2020r. do 5 czerwca 2020r. organizowane bedą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Harmonogram konsulacji został przekazany każdemu absolwentowi klasy III za pomocą dziennika elektronicznego.

Previous Article
Next Article