Kurs podstaw robotyki i programowania mikrokontrolerów

Uczestnicy kursu bez lutowania, na specjalnych płytkach stykowych budują układy elektroniczne, zaczynają od prostych po nieco bardziej skomplikowane.
Przy okazji układów omawiana są zastosowane podzespoły, prawa i zjawiska.
Układy dobierane są tak, aby były jak najbardziej atrakcyjne dla młodych adeptów elektroniki.
Po opanowaniu podstaw elektroniki uczą się budowy układów z wykorzystaniem mikrokontrolera, dla którego piszą programy, a następnie budują roboty, wykorzystując poznane podzespoły i dodatkowe czujniki.

Next Article